Projektfinansiär

Etiketter

Kommunikation

Projektfinansiär är Vanda partner.

Projektfinansiär visas på projektsidan.

Projektsponsorns namn eller logotyp leder dig till projektsponsorns webbplats.

Projektfinansiär samfinansierar projekt med Vanda stad.