Projektfinansiär

Etiketter

Kommunikation

Projektfinansiär är Vanda partner.

Projektfinansiär visas på projektsidan. Projektsponsorns namn eller logotyp leder dig till projektsponsorns webbplats om en länk till webbplatsen har lagts till. Projektfinansiär samfinansierar projekt med Vanda stad.