Projektpartner

Etiketter

Kommunikation

Projektpartnern deltar i genomförandet av projektet.

Projektpartnern visas på projektsidan.

Projektpartnerns namn eller logotyp leder dig till projektpartnerns webbplats.

Den gemensamma partner som anges på projektsidan kommer att genomföra projektet tillsammans med Vanda stad.